Stories of our Lives

2014
60'
Kenyavo: ensw
sub: fren

Synopsis

Stories of our Lives is van de hand van kunstcollectief The Nest. Het reisde verscheidene maanden door Kenia en verzamelde verhalen van jonge LGTB mensen in een land dat nog steeds zeer homofoob is. Vijf episodes kaarten thema's aan zoals de zoektocht naar een eigen identiteit, onvrijwillige heteroseksualiteit en de strijd om aanvaard te worden. Is het beter je te verbergen, te berusten en het land te verlaten of te blijven en openlijk te vechten voor seksuele diversiteit ? Hoewel de film verboden werd in Kenia, heeft The Nest voor het laatste gekozen en blijft vechten voor erkenning.
Distributors: 
En collaboration avec / In samenwerking met : Amnesty International.

foto's

queer-o-rama

Onze filmcatalogus