Madame
2019
93'
Switzerland
vo: fr
sub: en

Synopsis

De 90-jarige Madame Caroline en haar kleinzoon, de homoactivist en cineast Stéphane Riethausers, gaan een intiem gesprek aan over gender, seksualiteit, identiteit en patriarchale overlevering. Soms ernstig, soms grappig, maar steeds oprecht bouwt de filmmaker als het ware een dubbel zelfportret. Rijke familiearchieven van nette mensen getuigen van het burgerlijke nest waaruit hij en zij stammen. Ze tonen ons de confrontaties en de subversieve strijd van een man die zich, net als Madame, wist te bevrijden van een patriarchale samenleving, haar ketens en clichés. Het leven is meer dan een coquette mise en pli en wat fatsoen, nietwaar, Madame?

Distributors: 
Sweet Spot Docs - anna@sweetspotdocs.com

foto's

queer-o-rama

Onze filmcatalogus

The Queen's Heart

2021
Samuel Player
GB

Tigre

2019
Delphine Deloget
FR

I am Samuel

2020
Peter Murimi
KEGB