Madame
2019
93'
Switzerlandvo: fr
sub: en

Synopsis

De 90-jarige Madame Caroline en haar kleinzoon, de homoactivist en cineast Stéphane Riethausers, gaan een intiem gesprek aan over gender, seksualiteit, identiteit en patriarchale overlevering. Soms ernstig, soms grappig, maar steeds oprecht bouwt de filmmaker als het ware een dubbel zelfportret. Rijke familiearchieven van nette mensen getuigen van het burgerlijke nest waaruit hij en zij stammen. Ze tonen ons de confrontaties en de subversieve strijd van een man die zich, net als Madame, wist te bevrijden van een patriarchale samenleving, haar ketens en clichés. Het leven is meer dan een coquette mise en pli en wat fatsoen, nietwaar, Madame?

Distributors: 
Sweet Spot Docs - anna@sweetspotdocs.com

foto's

queer-o-rama

Onze filmcatalogus

Mother's

2019
Hippolyte Leibovici
BE
gamers

Gamers

2019
Searit Huluf
US

Black Men and Me

2006
Michele Pearson Clarke
CA